Feiring av morsmåldagen 2015 på Litteraturhuset i Oslo!

Også i år vil vi feire MORSMÅLSDAGEN på Litteraturhuset i Oslo. I år blir arrangementet fredag den 20. februar.

Første del av dagen blir det sang, musikk og flerspråklige fortellinger med fortellere fra Fortellerhuset.

Hakim Moradi og Charlotte Øster forteller sammen på kurdisk sorani og norsk.
Tommy Weys og Georgiana Keable forteller sammen på arabisk og norsk.
Nariman Amedi fra Det flerspråklgie bibliotek forteller på norsk.
Se programmet for del 1 her.

Andre del av dagen, fra kl.12 blir det feiring for voksne. Da vil det på ulike måter fokuseres på morsmål og flerspråklighet. En direktør, en psykolog, en forsker, en fribytegner, flere fribyforfattere og to barnebokforfatter vil bidra til å gøre dagen spennende! De vil aktualisere tema som Morsmålsdagen og morsmål i dag, Om flerspråklighet og afasi og Om flerspråklig oppvekst og barnelitteratur i Midt-Østen. Vi vil få høre prosa og poesi på ulike språk.

Aslak Sira Myhre: Direktør for Nasjonalbiblioteket
Sunil Loona: Psykolog og Seniorrådgiver ved NAFO
Arifur Rahman: Fribytegner i Drøbak fra Bangladesh
Mahsa Nikan: Fribyforfatter i Oslo fra Iran
Tyra T. Trondstad: Barnebokforfatter fra Norge
Monica Knoph: Doktorgradsstipendiat MultiLing Senter for flerspråklighet
Sahar Bayati: Fribyforfatter i Haugesund fra Iran
Fatima Sharafeddine: Barnebokforfatter fra Libanon, bosatt i både Beirut og Brüssel

Se hele programmet her.

Morsmålsdagen 2015

Vi er veldig glade for å kunne informere om at vi også i 2015 vil arrangere en nasjonal feiring av den internasjonale morsmålsdagen 21 februar. Vi håper at dere alle har lyst til å delta med lokale arrangementer neste år, og vi vil jobbe hardt for å tilrettelegge på best mulig måte.
Hilsen fra alle oss ved Det flerspråklige bibliotek, Leser Søker bok og NAFO.

Feiring av Morsmålsdagen på Litteraturhuset 21. februar 2014!

Bli med på feiringen av den internasjonale Morsmålsdagen! I Wergelandsalen på Litteraturhuset i Oslo starter vi dagen klokken 10:00 med barneforestillingen «Reisen» med Veronica Salins. Det offisielle programmet begynner kl 12:00 med åpning ved Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein. Bente Ailin Svendsen, nestleder ved MultiLing –
senter for flerspråklighet, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO og Larry Lempert, leder av det internationella bibliotek i Sverige holder foredrag. Les videre