Feiring av morsmålsdagen 2016

Morsmålsdagen gir en unik mulighet til å fokusere på de språklige ressursene hos både barn og voksne rundt om i nærmiljøer i hele Norge. Det å få lov til å fokusere på eget morsmål og kulturelle identitet betyr mye for oss alle. Gjennom denne feiringen blir vi aktive deltakere i å forme det flerspråklige fellesskapet i Norge. I 2015 ble dagen markert med arrangementer på over 120 bibliotek, skoler, barnehager og voksenopplæringsinstitusjoner over hele landet.
Logo til Morsmåldagen
NAFO og DFB har begynt planleggingen av markeringer for morsmålsdagen landet rundt i 2016. Som tidligere år vil Det flerspråklige bibliotek sende ut bokpakker, brosjyrer og utstillingseffekter til de som registrerer seg med ønske om å holde arrangement eller ha en utstilling.

DFB har laget et knippe spesialpakker på følgende temaer:

  •     Folkeeventyr
  •     Kokebøker
  •     Kjærlighet
  •     Dikt
  •     Kunst /Arkitektur
  •     Norvegica (Norske forfattere oversatt til DFBs språk)

Disse pakkene vil inneholde mellom 20 og 25 titler på et utvalg av språk, og egne seg godt til utstillinger eller spesifikke arrangement.  Det lages kun 10 eksemplarer på hvert tema.

Utover dette sender vi også ut bokpakker på språkene dere bestiller etter eget ønske, sammensatt med tanke på deres behov og brukere. På de fleste språk vil det også være mulig å få tilsendt filmer, lydbøker og musikk som kan være svært gode supplement til både aktiviteter og utstillinger.

Vi samarbeider med Sametingsbiblioteket og vil kunne tilby litteratur og praktbøker også på samisk.

For å registrere deg og motta materiell og bokpakker sender du en epost til
Oddbjorn.hansen@kul.oslo.kommune.no

Vi trenger følgende opplysninger av deg:

  • Institusjon
  • Kontaktperson – epostadresse og telefonnummer
  • Språk og brukergrupper (alder)

Frist for å bestille materiale fra DFB er 18. januar.

Registrering for morsmålsdagen 2015

Vi har nå begynt planleggingen av markeringer for morsmålsdagen landet rundt i februar 2015. Som i år så vil Det flerspråklige bibliotek sende ut bokpakker til de som registrerer seg med ønske om arrangement. Årets markering var storslagent vakker og allsidig over hele landet, og vi håper at mange av dere også vil ha lokale markeringer neste år.

Det vil være mulig å bestille pakker og vi har allsidige samlinger med både bøker, musikk og film vi gjerne sender ut til dere. Det lages også enkelt markedsføringsmateriell i år også, og vi har laget nye aktivitetslister og plakater som vil bli sendt ut og også mulig å laste ned fra denne nettsiden. Les videre

Dataspill

Har du lyst til å lage flerspråklig dataspillarrangement i forbindelse med morsmålsdagen? Vi har holdt av noen eksemplarer av dataspillene til Det flerspråklige bibliotek, som dere kan låne.

Vi har flere iranskproduserte spill på persisk, bl.a. actioneventyrspillet «Garshasp» basert på persisk mytologi. I dette spillet kan man velge mellom persisk, arabisk, armensk, aserbajdjansk og sorani (kurdisk) språk.

Det spanske eventyrspillet «Den forsvunne byen Zerzura» handler om et brødrepar fra 1500-tallets Barcelona som kommer på sporet av en sagnomsust hemmelighet.

polsk har vi «Polsk imperium – fra korsfarerriddere til flommen», et strategispill om middelalderens Polen og Europa.
Zerzura    imperium

Fra inspirasjonsseminaret på Nasjonalbiblioteket

ProgramTakk til de ca. 60 deltakerne for oppmøtet og engasjementet under inspirasjonsseminaret/nettverksmøtet tirsdag 22. oktober!

Det flerspråklige bibliotek arrangerer halvårlige åpne møter for alle som er interessert i flerkulturelt bibliotekarbeid, og denne gangen var møtet viet morsmålsdagen 2014.

For dere som ikke hadde anledning til å delta, legger vi her ut presentasjonene som ble holdt (Språkrådets innlegg blir lagt til senere). Det ble også tatt noen bilder underveis, som dere finner på prosjektets Facebook-side.

Morsmålets plass i bhg og skole – Målfrid Bleka Hvordan lage fest på morsmålsdagen – E Rekve og R Skrøvset Nasjonalbiblioteket informerer – Hilde Ljødal

Om å bruke morsmål og flerspråklig litteratur i barnehage og skole

NAFO-Maalfrid-Bleka-2011-13-12-168X200px_mediumMålfrid Bleka på NAFO har skrevet en artikkel om morsmål og flerspråklighet.  Her tar hun blant annet for seg hvordan man kan bruke flerspråklig littereratur i barnehage og skoler, om minoritetsspråk og identitet.

Det er gjennom våre ulike språk vi gir uttrykk for hvem vi er og hvordan vi oppfatter verden

Her kan du lese hele artikkelen. Den blir også sendt ut til dere som markerer Morsmålsdagen sammen med bokpakkene.

Vi ønsker velkommen til inspirasjonsseminar 22. oktober

22oktober22. oktober inviterer vi til møte i Flerkulturelt biblioteknettverk på Nasjonalbiblioteket.

Tema for dagen er MORSMÅL.

Blant innleggene er direktør i Norsk språkråd Arnfinn Muruvik Vonen som vil snakke om å leve i det mangespråklige Norge, Målfrid Bleka fra NAFO forteller om morsmålets  plass i barnehage og skole, og Liv Gulbrandsen fra Leser søker bok kommer for å inspirere! Vi ønsker alle hjertelige velkomne og minner om påmeldingsfrist 14. oktober. Klikk på bilde for større versjon av det fullstendige programmet.

 

Bli med å feire Morsmålsdagen!

21. februar markeres Morsmålsdagen verden over!

Den internasjonale morsmålsdagen ble erklært av UNESCO i 1999 og har blitt feiret hvert år siden 2000. Målet med denne dagen er å fremme språklig mangfold og flerspråklig undervisning, samt øke forståelse, toleranse og dialog angående språklige og kulturelle tradisjoner.

Vi håper at over hundre kommuner ønsker å være med å feire morsmålsdagen! Les videre