Bli med å feire morsmålsdagen 21. februar 2018

Den internasjonale morsmålsdagen feires 21. februar over hele verden. Nasjonalbiblioteket, ved Det flerspråklige bibliotek (DFB), ønsker å inspirere bibliotek, skoler og barnehager til å delta med en aktiv markering av dagen.

Morsmålsdagen er en flott mulighet til å fokusere på de språklige ressursene hos både barn og voksne i nærmiljøet. Det å få lov til å fokusere på eget morsmål og kulturell identitet betyr mye for oss alle. Gjennom feiringen blir vi aktive deltakere i å forme det flerspråklige fellesskapet i Norge.

DFB vil sende ut temapakker, bokpakker, samt plakater og utstillingseffekter til de som melder seg på.

Dette er temapakker du kan bestille:

Temapakker for voksne

  • ·         Kokebøker med mat fra hele verden.
  • ·         Kjærlighetsromaner på mange språk.
  • ·         Dikt på mange språk.
  • ·         Praktverk. Bøker om kunst og kultur fra hele verden.

En temapakke inneholder 10-15 bøker. Det er et begrenset antall pakker på hvert tema.


Temapakker for barn

  • ·         Eventyr på mange språk.
  • ·         Tospråklige billedbøker på mange språk.
  • ·         Nordica: Nordiske forfattere oversatt til DFBs språk.

En temapakke inneholder 10-15 bøker. Det er et begrenset antall pakker på hvert tema.

Utover temapakkene sender vi også ut bokpakker på språkene dere måtte ønske, sammensatt med tanke på deres behov og brukere. På mange språk vil det også være mulig å få tilsendt filmer og lydbøker.

Effekter til utdeling og til utstillinger
Plakater, ballonger, postkort, refleksbånd og annen moro blir sendt ut sammen med bøkene.
ae17_NB-MMD18_yaourter


Hvordan melder du deg på?

Send en epost til: Maja.Aagot.Husdal@nb.no

OBS til alle som ikke er bibliotek!

Barnehager, voksenopplæringssenter og andre institusjoner som ikke har bibliotek: Bestillingen må gå via deres lokale bibliotek. Be biblioteket sende en epost til oss med bestilling av hva dere trenger av bøker og utstillingsmateriell.

OBS til alle i Oslo!
Vi har dessverre ikke mulighet til å sende bokpakker til institusjoner i Oslo. Deichmanske biblioteks system kan for tiden ikke kommunisere med vårt biblioteksystem.

Frist for å bestille materiale er  12. januar 2018.

 

 

 

Reklamer

Morsmålsdagen 2017

Morsmålsdagen 2017 nærmer seg og vi håper mange benytter anledningen også i år til å markere dagen med fest & moro.

Det flerspråklige bibliotek (DFB) har send ut temapakker med bøker til utlån/utstilling, og plakater, ballonger, refleksbånd, postkort m.m. til utdeling til bibliotek, barnehager, skoler og voksenopplæringssenter. Det er flott å se at så mange forskjellige institusjoner er oppmerksomme på dagen og vil gjøre noe ut av den.

Utsendelsen fra DFB ble noe amputert i år fordi vi er på flyttefot fra Deichmanske bibliotek til Nasjonalbiblioteket. Vi rakk bare å sende temapakker til litt over 100 institusjoner før vi måtte pakke ned biblioteket.

Vi har fortsatt litt plakater igjen, hvis noen skulle ønske det. Send meg en epost med hva mange du ønsker så sender vi til det er tomt: oddbjorn.hansen@nb.no.

Vi lover å være tilbake i vanlig gjenge neste år!

Om å bruke morsmål og flerspråklig litteratur i barnehage og skole

NAFO-Maalfrid-Bleka-2011-13-12-168X200px_mediumMålfrid Bleka på NAFO har skrevet en artikkel om morsmål og flerspråklighet.  Her tar hun blant annet for seg hvordan man kan bruke flerspråklig littereratur i barnehage og skoler, om minoritetsspråk og identitet.

Det er gjennom våre ulike språk vi gir uttrykk for hvem vi er og hvordan vi oppfatter verden

Her kan du lese hele artikkelen. Den blir også sendt ut til dere som markerer Morsmålsdagen sammen med bokpakkene.