Morsmålsdagen 2017

Morsmålsdagen 2017 nærmer seg og vi håper mange benytter anledningen også i år til å markere dagen med fest & moro.

Det flerspråklige bibliotek (DFB) har send ut temapakker med bøker til utlån/utstilling, og plakater, ballonger, refleksbånd, postkort m.m. til utdeling til bibliotek, barnehager, skoler og voksenopplæringssenter. Det er flott å se at så mange forskjellige institusjoner er oppmerksomme på dagen og vil gjøre noe ut av den.

Utsendelsen fra DFB ble noe amputert i år fordi vi er på flyttefot fra Deichmanske bibliotek til Nasjonalbiblioteket. Vi rakk bare å sende temapakker til litt over 100 institusjoner før vi måtte pakke ned biblioteket.

Vi har fortsatt litt plakater igjen, hvis noen skulle ønske det. Send meg en epost med hva mange du ønsker så sender vi til det er tomt: oddbjorn.hansen@nb.no.

Vi lover å være tilbake i vanlig gjenge neste år!

Advertisements

Om å bruke morsmål og flerspråklig litteratur i barnehage og skole

NAFO-Maalfrid-Bleka-2011-13-12-168X200px_mediumMålfrid Bleka på NAFO har skrevet en artikkel om morsmål og flerspråklighet.  Her tar hun blant annet for seg hvordan man kan bruke flerspråklig littereratur i barnehage og skoler, om minoritetsspråk og identitet.

Det er gjennom våre ulike språk vi gir uttrykk for hvem vi er og hvordan vi oppfatter verden

Her kan du lese hele artikkelen. Den blir også sendt ut til dere som markerer Morsmålsdagen sammen med bokpakkene.